Kleefmagneten

Kleefmagneten en deurmagneten worden veel toegepast op deuren in gangen en trappenhuizen om deuren open te houden, bijvoorbeeld op normale dag uren.

Door het toepassen van kleefmagneten is dit te realiseren.
Bij een brand alarm zouden deze deuren door een brandmeldcentrale of door een losse rookmelder dicht gestuurd kunnen worden om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Ook voor het gesloten houden van deuren zijn er kleefmagneten welke bijvoorbeel nooddeuren gesloten moeten houden tijdens een normale situatie.
Voor ieder type deur is er wel een deurmagneet.

Voor gedetailleerde informatie klikt u op de afbeelding.

  1 2
Weergave
  1 2